OVER

Wat is
local heroes?

Local Heroes is een programma voor Zaanse jongeren van 14 t/m 27 jaar. Het is ontwikkeld vanuit platform ’t Lokaal waarin gemeentes Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samenwerken met bedrijfsleven, scholen en tal van maatschappelijke organisaties werken. Local Heroes biedt een mooie kans voor jongeren die om wat voor reden dan ook tijdelijk niet werken of niet naar school gaan. Ze doen concrete ervaring op en ontdekken dat zij het verschil kunnen maken.  

De jongeren gaan 6 maanden lang, 20 uur per week, vrijwilligers projecten uitvoeren.  

Opgeven

Ken jij een
local hero?

Via diverse online kanalen bereiken we jongeren. ‘Offline’ zijn alle partners van platform ’t Lokaal een potentiële vindplaats van jongeren. Het gaat om scholen, gemeentelijke voorzieningen als het jongerenloket, sociale wijkteams en de Sociale Dienst.

Elke denkbare lokale en regionale maatschappelijke voorziening of organisatie kan een jongere naar ons doorverwijzen.

Ook ouders of familieleden kunnen informatie vragen of iemand aanmelden (uiteraard met instemming).

Geef iemand op!

NA DE AANMELDING NEMEN WE CONTACT MET JE OP. DE INTAKE MET DE JONGERE VINDT vanuit LOCAL HEROES PLAATS.

BELANGRIJKSTE CRITERIUM IS DAT DE JONGERE ZES MAANDEN LANG 20 UUR PER WEEK BESCHIKBAAR IS. EN NATUURLIJK MOET HIJ OF ZIJ GRAAG WILLEN.

Mailen of bellen kan ook naar: info@localheroes-mdt.nl 

MOCHTEN ER  BELEMMERINGEN ZIJN, DAN GAAN WE KIJKEN WAT WE KUNNEN DOEN OM HET TOCH VOOR ELKAAR TE KRIJGEN. WE KOPPELEN SOWIESO AAN JE TERUG.

Je gaat ook 10 uur per week individueel een activiteit oppakken die is aangeboden door anderen aan Local Heroes.

Je kunt kiezen:
Een vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie
Er zijn veel verschillende maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek actief. Denk bijvoorbeeld aan de Kledingbank, verenigingen, verzorgingshuizen. Ze hebben allemaal een sociale en maatschappelijke taak. Daar kan jij aan bijdragen.

Of

Vrijwilligerswerk bij een bedrijf of een groep bedrijven
Misschien kies jij voor de zakelijke omgeving. Voor bedrijven dus. Ook daar zijn menselijke behoeften belangrijk. Het kan gaan om een event waarbij mensen elkaar écht beter leren kennen, een goede doelen actie, een event waardoor mensen gezonder gaan leven.

Buurtactiviteit organiseren met de groep: In de tweede helft gaan jullie met de hele groep het idee dat jullie bedachten voor een buurtactiviteit, samen tot in de puntjes uitwerken. Hoe regel je alles? Wie doet wat? En hoe gaan jullie erover communiceren? Als alles helder is gaan jullie los! In de actie dus! Je bent als groep in charge van A tot Z: van brainstormsessies en advies ophalen bij experts tot aan het organiseren en het meten van de effecten.