MDT VOOR
organisaties

MDT is kort voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander. MDT maakt onze samenleving sterker door jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en de kans te bieden zich te ontwikkelen en vrijwillig in te zetten. 

Local Heroes is op zoek naar organisaties die een MDT-werkplek bieden of openstaan voor nieuwe ideeën die jongeren aandragen of vanuit de samenwerking met Local Heroes ontstaan. Het gaat niet alleen om concrete “meedoe” activiteiten. Denk ook aan (online) ondersteuning, onderzoeken, advisering, jongerenpanels, het benaderen van bedrijven of ondernemers etc. Het gaat om een maatschappelijke bijdrage op projectbasis aan thema’s op het gebied van duurzaamheid, media en cultuur, natuur en dier, onderwijs en educatie, sport, politiek en bestuur, zorg en welzijn.

geef jongeren toegang tot een nieuwe ervaring

Naast het bieden van een concrete MDT-werkplek zijn we ook op zoek naar andere mogelijkheden om jongeren te activeren zoals het doen van belevingsonderzoek, werving sponsoren, online of digitale ondersteuning of input aanleveren vanuit jongeren perspectief voor beleidsvorming, een project of activiteit. Kortom wil jij je activiteit, onderneming of project YouthProof maken, dan heeft Local Heroes de jongeren die hieraan bij kunnen dragen.

Wij komen graag een keer in gesprek over wat Local Heroes voor jongeren binnen uw bedrijf kan betekenen. Neem contact op via
info@localheroes-mdt.nl of bel met Edita Hasovic Projectleider Local Heroes op 06 1914 7184

Je gaat ook 10 uur per week individueel een activiteit oppakken die is aangeboden door anderen aan Local Heroes.

Je kunt kiezen:
Een vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie
Er zijn veel verschillende maatschappelijke organisaties in de Zaanstreek actief. Denk bijvoorbeeld aan de Kledingbank, verenigingen, verzorgingshuizen. Ze hebben allemaal een sociale en maatschappelijke taak. Daar kan jij aan bijdragen.

Of

Vrijwilligerswerk bij een bedrijf of een groep bedrijven
Misschien kies jij voor de zakelijke omgeving. Voor bedrijven dus. Ook daar zijn menselijke behoeften belangrijk. Het kan gaan om een event waarbij mensen elkaar écht beter leren kennen, een goede doelen actie, een event waardoor mensen gezonder gaan leven.

Buurtactiviteit organiseren met de groep: In de tweede helft gaan jullie met de hele groep het idee dat jullie bedachten voor een buurtactiviteit, samen tot in de puntjes uitwerken. Hoe regel je alles? Wie doet wat? En hoe gaan jullie erover communiceren? Als alles helder is gaan jullie los! In de actie dus! Je bent als groep in charge van A tot Z: van brainstormsessies en advies ophalen bij experts tot aan het organiseren en het meten van de effecten.